Dodał: |
Oceń: 0 0

Urząd Wojewódzki

www.lublin.uw.gov.pl 

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. (+48 81) 742-43-08  
faks (+48 81) 742-43-09  
 

Urząd Miasta Lublin

Siedziba Władz Lublina
Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Filaretów 44

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Franciszka Kleeberga 12a

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Szaserów 13-15

Biuro Obsługi Mieszkańców Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz)
tel.: (+48 81) 466-10-00
fax: (+48 81) 466-10-01
e-mail:   

Biuro Prasowe

tel.: (+48 81) 466-19-13, (+48 81) 466-19-14
fax: (+48 81) 466-20-46
e-mail:   
pozostałe informacje 

Miejski Rzecznik Konsumentów

tel.: (+48 81) 466-16-00
fax: (+48 81) 466-16-01
e-mail:   
ul. Wieniawska 14, pokoje: 1104, 1105

Prezydent Miasta Lublin

tel.: (+48 81) 466-20-00
fax: (+48 81) 466-20-01
e-mail:   

Straż Miejska

20-117 Lublin, ul. Podwale 3A
tel.: 986 (całodobowy)
tel.: (+48 81) 466-50-20  (w godz. 6.00-22.00)
fax: (+48 81) 466-50-01
email:   

Urzędy Skarbowe w Lublinie:

www.is.lublin.pl/index.php?id=88 

www.is.lublin.pl/index.php?id=84 

www.is.lublin.pl/index.php?id=86 

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Lublinie:

www.nfz-lublin.pl 

ZUS w Lublinie:

www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1866&kod=436 

 

Urząd Wojewódzki

ul. Spokojna 4
poniedziałek 7:30-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 9:00-15:00
czwartek 7:30-15:00
piątek 7:30-14:30

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Leszczyńskiego 20
poniedziałek-wtorek 7:30-17:00
środa-piątek 7:30-15:30

Urząd Miasta Lublin

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14
ul. Filaretów 44
ul. Kleeberga 12A
ul. Szaserów 13-15
poniedziałek-wtorek
7:45-16.45
środa-piątek
7:45-15.15

Miejski Urząd Pracy

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
http://www.mup.lublin.pl/main/index.html

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.