Dodał: |
Oceń: 0 0

Utarło się powiedzenie, że Lublin jest miastem studenckim. Nie bez kozery, bowiem znajduje się tu wiele uczelni wyższych. Najstarszy Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, a także wiele uczelni prywatnych, np. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
Lublin oferuje wiele miejsc oraz udogodnień dla studentów.


Zakwaterowanie.
Studenci zagraniczni mogą starać się o przyznanie miejsca w akademikach lub domach studenckich. Przeważnie jest to najtańsza opcja, jak również najbardziej dogodna ze względu na lokalizację. Akademiki poszczególnych uczelni znajdują się zazwyczaj w pobliżu uniwersytetów.
Można także wynająć mieszkanie prywatne, wówczas należy podpisać umowę najmu z właścicielem, będzie ona potrzebna przy meldunku.

Student w pierwszej kolejności musi udać się do dziekanatu swojej uczelni, aby odebrać legitymację studencką oraz dokonać wszelkich dodatkowych formalności.

Jeśli zagraniczny student ma zamiar zostać w Polsce powyżej trzech miesięcy musi on dokonać zameldowania. Może to uczynić w Biurze Obsługi Mieszkańców, przy ul. Wieniawskiej 14.Osoby z terenu Unii Europejskiej, które chcą przebywać w Polsce poniżej trzech miesięcy nie muszą tego robić.

W Lublinie działa specjalny program dla studentów Study in Lublin, http://study.lublin.eu/en/

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.