Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

KULTURA:

Portal z opisem wydarzeń kulturalnych:
www.kultura.lublin.eu 

Wydarzenia, festiwale 

Harmonie Starego Miasta

Data najbliżej edycji:
Każda 3 niedziela miesiąca od stycznia do grudnia 2014

Organizator:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
ul. Rynek 17
20-111 Lublin

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Księska – Falger
Ryszard Piotr Heliasz

Kontakt:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, 20-111 Lublin, Rynek 17
tel/fax : (+48 81) 532-84-19

Bruno4ever. Dni Brunona Schulza

Data najbliższej edycji:
12 kwietnia-12 lipca, 14-19 listopada 2014

Organizator:
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Józefczuk

Kontakt:
tel.: (+48 81) 472-65-76, (+48) 534-196-984
e-mail:  

Most Kultury

Data najbliższej edycji:
7 czerwca – 31 sierpnia 2014

Organizator:
Centrum Kultury w Lublinie

Osoby odpowiedzialne:
Kamil Filipowski, Szymon Pietrasiewicz

Kontakt:
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin, pok. 222
Tel. (+48 81) 466-61-22

Carnaval Sztuk-Mistrzów

Data najbliższej edycji:
24-27 lipca 2014

Organizator:

WARSZTATY KULTURY
Filia Centrum Kultury w Lublinie
ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

Osoba odpowiedzialna:
Rafał Sadownik - koordynator

Kontakt:
Rafał Sadownik
tel. (+48 81) 533-08-18
e-mail:  

Strona internetowa:
www.sztukmistrze.eu

Jarmark Jagielloński

Data najbliższej edycji:
15-17 sierpnia 2014

Organizator:
WARSZTATY KULTURY
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin

Osoby odpowiedzialne:
Karolina Waszczuk

Kontakt:
tel.: (+48 81) 533-08-18
fax: (+48 81) 533-08-18
e-mail:  

Strona internetowa:
www.jarmarkjagiellonski.pl 

Ukraina w centrum Lublina

Data najbliższej edycji:
listopad 2014

Organizator:
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Kontakt:
tel./fax: (+48) 669-207-678
 

Strona internetowa:
www.ukrainawcentrumlublina.com

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki”

Data najbliższej edycji:
11-14 grudnia 2014

Organizator:
Orkiestra św. Mikołaja
Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin

Osoba odpowiedzialna:
Bogdan Bracha, Agnieszka Matecka

Kontakt:
tel./fax: (+48 81) 533-32-01 w. 114
e-mail:  

Strona internetowa:
www.mikolajki.folk.pl 

Wielokulturowy Lublin

Data najbliższej edycji:
maj 2015

Organizator:
Centrum Kultury w Lublinie (we współpracy z organizacjami reprezentującymi mniejszości etniczne i wyznaniowe Lublina)

Osoba odpowiedzialna:
Anna Krawczyk
Joanna Kolstrung

Kontakt:
tel: (+48 81) 536-68-30
e-mail:  

Strona internetowa:
www.wielokulturowylublin.pl 

Noc Kultury

Data najbliższej edycji:
czerwiec 2015

Organizator:
WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
ul. Grodzka 5a, 20 – 112 Lublin

Osoba odpowiedzialna:
Darek Figura

Kontakt:
tel. (+48 81) 533-08-18
e-mail:  

Strona internetowa:
www.nockultury.pl 

Słodko-Gorzki Festiwal Teatralny „Sąsiedzi”

Data najbliższej edycji:
czerwiec 2015

Organizator:
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Osoba odpowiedzialna:
Witold Mazurkiewicz – Dyrektor Festiwalu

Kontakt:
Ksenia Duńska – koordynacja Festiwalu
el./fax: (+48 81) 536-03-18
e-mail:  

Strona internetowa:
www.festiwal-slodkogorzki.pl 

Festiwal Inne Brzmienia

Data najbliższej edycji:
lipiec 2015

Kontakt:
Tel./fax: (+48 81) 532-22-89
e-mail:  

Strona internetowa:
www.innebrzmienia.pl

Źródło: www.kultura.lublin.eu  

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.