Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Lublin is commonly known as an academic city. Not by mistake, as it has many institutes of higher education like one of the oldest universities in Poland, Catholic University of Lublin. The city is also a home to: Maria Curie Skłodowska University, Lublin University of Technology, University of Life Sciences, Medical University and many private collages like College of Enterprise and Administration or University of Economics and Innovation.

Accommodation

Foreign students may request a place in students houses or dormitories. Usually it is the cheapest option with the best location. Most of students houses are situated in a close neighborhood of universities. It is also possible to rent a private apartment, however in that case it is necessary to sign an agreement with the owner which will be later used during registration of accommodation.

If foreign student wants to stay in Poland longer than 3 months, then must register the stay. It may be done in Residents Affairs Bureau on 14 Wieniawska St. Persons from the territory of European Union, willing to stay less than 3 month are not obliged to register their stay.

First of all, students must head on to the dean’s office to accomplish all formalities and receive their student’s card.

There is a special program for students called Study in Lublin: http://study.lublin.eu/en/

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.