Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Detailed information concerning legalization of a stay in Poland may be found on the website of Office for Foreigners: www.udsc.gov.pl

Third country national

1. Download and print an application form. If you don’t have such possibility, all these forms are available at Viovodeship Office in Lublin, 4 Spokojna St, Apt. 50 (ground floor). Application forms are available on this website.

2. Fill in the form in readable way in Polish.

3. To the application form enclose:

a. 4 up to date colour photographs 35x45mm (ask photographer for a photo appropriate to identity card);

b. the information from district head concerning job market test (this information is not always necessary, check on the website of Office for Foreigners if you are obliged to enclose it to your application form);

c. all the documents necessary to confirm the data in the application form, and the circumstances justifying the application for permission for temporary stay;

d. confirmation of stamp duty;

e. documents confirming valid health insurance;

f. documents confirming stable and regular source of income;

g. documents confirming sufficient funds to cover living costs, and costs concerning return to the country of origin;

h. documents confirming a place of residence on the Polish territory.

Exceptions:

The obligatory requirement of documents confirming: stable and regular source of income, health insurance and place of residence does not concern: spouses of Polish citizens, and victims of human trafficking.

4. The application form should be submitted in Voivodeship Office in Lublin, 4 Spokojna St, Apt. 50 (ground floor). When submitting the application form remember to have a vaid travel document, or any other document confirming your identity.

5. Wait for decision.

European Union Citizens:

Foreigner is not obliged to register the stay if it does not exceed 3 moths.

If  a stay lasts more than 3 months but does not exceeds 5 years:

1. Download and print an application form. If you don’t have such possibility, all these forms are available at Viovodeship Office in Lublin, 4 Spokojna St, Apt. 50 (ground floor). Application forms are available on this website.

2. Fill in the form in readable way in Polish.

3. On the website of Office for Foreigners you will find information concerning all required documents.

4. The application form should be submitted in Voivodeship Office in Lublin, 4 Spokojna St, Apt. 256 (second floor).

5. Wait for decision.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.