Foreigners' Service Point

Citizens' Service Bureau

14 Wieniawska St, 1st floor

tel. 814661009

Archiwum aktualności

Posted: |
Updated: |

"PrzyBYĆ INNYM" project covers 8 drama and forum theatre workshops. The final effect will be the

...
Posted: |
Updated: |

It is a great proposition for university and high school students. It is a meeting with an

...
Posted: |
Updated: |

“This year's Congress will focus on the processes of decentralization. Not only will the

...
Posted: |

We are looking for beautiful, exceptional photos presenting Ukraine. the photos will be presented during

...
Posted: |
Updated: |

“Are you a migrant living in Lublin? Do you want to share your story?
Come and find out more ,and

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |

On the 20th of June we celebrate World Refugee Day. Municipal authorities and NGOs from Lublin

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |

Another meeting of the Meetings with World Cultures series.

Where: GALA Department Store , ul.

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Posted: |

This special screening will concern movies referring to the theme of “refugees.”

Posted: |
Updated: |
Posted: |

Orient frightens and allures at the same time. Its culture is for a citizen of Europe fascinating as well

...
Posted: |

We invite to a concert outside the building of the Centre for the Meeting of Cultures. Artists:

...
Posted: |

We invite to meetings with Arab culture.

Posted: |
Updated: |

“Patrzę na: Uchodźcy” is a series of films followed by debates concerning refugees and their

...
Posted: |
Updated: |

We invite you to get familiar with all dates of walks organized within “Lublin z Duszą” series of

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |

Debate concerning refugees and multiculturalism.
Comment

News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.