Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

CULTURE:

Portal with information concerning cultural events in Lublin:
www.kultura.lublin.eu 

Events and festivals:

Hramonies of the Old Town

Upcoming editions:
Every third sunday of the month from January to December of 2014.

Organizer:
Henryk Wieniawski Music Association in Lublin
17 Rynek St
20-111 Lublin

The City Office of Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Management:
Teresa Księska – Falger
Ryszard Piotr Heliasz

Contact:
Henryk Wieniawski Music Association in Lublin, 20-111 Lublin, Rynek 17
tel/fax : (+48 81) 532-84-19

Bruno4ever. Brunon Schulz Days

Upcoming editions:
No data

Organizer:
Festiwal Brunon Schulz Association

Managment:
Grzegorz Józefczuk

Contact:
tel.: (+48 81) 472-65-76, (+48) 534-196-984
e-mail:

Bridge of Culture

Upcomming editions:
No data

Organizer:
Community Centre in Lublin

Management:
Kamil Filipowski, Szymon Pietrasiewicz

Contact:
Community Centre in Lublin
12 Peowiaków St
20-007 Lublin, Apt. 222
Tel. (+48 81) 466-61-22

Carnaval Sztuk-Mistrzów

Upcomming editions:
No data

Organizer:
WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
Filia Centrum Kultury w Lublinie
5 Popiełuszki St, 20-052 Lublin

Management:
Rafał Sadownik - supervisor

Contact:
Rafał Sadownik
tel. (+48 81) 533-08-18
e-mail:

Website:
www.sztukmistrze.eu

Jagiellonian Fair

Upcomming editions:
No data

Organizer:
WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
5a Grodzka St
20-112 Lublin

Management:
Karolina Waszczuk

Contact:
tel.: (+48 81) 533-08-18
fax: (+48 81) 533-08-18
e-mail:

Website:
www.jarmarkjagiellonski.pl

Ukraine Festival in the Center of Lublin

Upcomming editions:
No data

Organizer:
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Contact:
tel./fax: (+48) 669-207-678

Website:
www.ukrainawcentrumlublina.com

International Folk Music Festival „Mikołajki”

Upcomming editions:
No data

Organizer:
Orkiestra św. Mikołaja
Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"
16 Radziszewskiego St
20-031 Lublin

Management:
Bogdan Bracha, Agnieszka Matecka

Contact:
tel./fax: (+48 81) 533-32-01 w. 114
e-mail:

Website:
www.mikolajki.folk.pl

Multicultural Lublin

Upcomming editions:
May 2015

Organizer:
Community Centre in Lublin (we współpracy z organizacjami reprezentującymi mniejszości etniczne i wyznaniowe Lublina)

Management:
Anna Krawczyk
Joanna Kolstrung

Contact:
tel: (+48 81) 536-68-30
e-mail:

Website:
www.wielokulturowylublin.pl

The Night of Culture

Upcomming editions:
June 2015

Organizer:
WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE
5a Grodzka St, 20 – 112 Lublin

Management:
Darek Figura

Contact:
tel. (+48 81) 533-08-18
e-mail:

Website:
www.nockultury.pl

Theatrical Festival “Sąsiedzi”

Upcomming editions:
June 2015

Organizer:
Community Centre in Lublin
12 Peowiaków St
20-007 Lublin

Management:
Witold Mazurkiewicz - Manager

Contact:
Ksenia Duńska – Supervisor
el./fax: (+48 81) 536-03-18
e-mail:

Website:
www.festiwal-slodkogorzki.pl

Inne Brzmienia Art and Music Festival

Upcomming editions:
July 2015

Contact:
Tel./fax: (+48 81) 532-22-89
e-mail:

Website:
www.innebrzmienia.pl

Source: www.kultura.lublin.eu

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.