Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Mother in Lublin:
www.mamawlublinie.pl 

Database of friendly places for mothers and their children :
www.mamazone.pl 

 

PLAY CENTRES

 

JUPI PARK
Atrium Felicity
tel. (+48) 726-555-508
www.jupipark.pl 

„FIKU-MIKU” Playroom
17 Bursztynowa St
20-576 Lublin
tel. (+48 81) 527-20-30
e-mail:  
www.fiku-miku.com 

Kids’ Club
Education and Recreation Centre for Children
8 Kazimierza Wielkiego St (GLOBUS Hall)
tel. (+48 81) 440-25-30
www.kids-club.com.pl 

Play and Recreation Centre for Children MAGIC PARK
1 Morwowa St
20-704 Lublin
tel. (+48 81) 448-20-98
tel. (+48 81) 460-81-15
mobile: (+48) 695-426-429
e-mail:  
www.magicpark.pl 

Fantasy Park Lublin
Department Store Lublin PLAZA
13 Lipowa St, Lublin
, tel: (0-81) 534-24-33 int.105
www.lublin.fantasypark.pl 

BUGI Playroom
2 Fabryczna St, 3rd Floor, Lublin
tel. (+48 81) 469-96-08
e-mail:  
www.bugi.edu.pl 

Play Centre KOZIOŁEK
Galeria Olimp
Aleje Spółdzielczości Pracy 36 
koziolek.net.pl
tel : (+48) 690-001-368

LATAJĄCA OWCA
Legendy St (trade hall), Lublin
tel. (+48) 511-204-402
www.latajacaowca.pl 

FIKA Club-Cafe
31 Kasztelańska St, Lublin
tel. (+48) 791-876-270
e-mail:  
www.fika.lublin.pl 

POMPON – shop, coffee and fun
8/U9 Kryształowa St
20-582 Lublin, Poland
tel. (+48) 510-035-433
E-mail:  
www.pomponlublin.com 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.