Aktualności | Lublin
Dodał: |

SPOTKANIA Z KULTURAMI ŚWIATA – KULTURA ARABSKA
23 - 24 kwietnia 2016 roku

23 KWIETNIA
W sobotę zapraszamy Państwa na godzinę 18:00 na spotkanie z baśniami Tysiąca i Jednej Nocy oraz z przypowieściami o Hodży Nasreddinie wraz z krókim wprowadzeniem antropologiczno-kulturowym, a także na prezentację poezji arabskiej w oryginale i tłumaczeniach. Wszystko to okraszone dźwiękami lutni arabskiej - oud.

24 KWIETNIA
W niedzielę w godzinach 16:00 - 17:30 odbędą się warsztaty tańca brzucha, zaś o godzinie 18:30 rozpocznie się koncert muzyki arabskiej, którego główną gwiazdą będzie Assef Salloom - syryjski oudzista, współorganizator naszego Spotkania z Kulturą Arabską.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii grupy LUPT - LU Photo Team.

Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w budynku Galerii Handlowej GALA przy pl. Fabrycznej 2 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

 

WYDARZENIE FACEBOOK

Cykl SPOTKAŃ Z KULTURAMI ŚWIATA od samego początku ma na celu prezentowanie i propagowanie różnych aspektów kultury danego narodu/regionu - począwszy od muzyki i tańca, poprzez wszelkie sztuki wizualne aż po język i literaturę. Pragniemy poprzez integrację i żywy kontakt z kulturalnym dziedzictwem oraz z przedstawicielami danych kultur i jej fascynatami zainteresować obywateli bogactwem kulturalnym naszego województwa. Mamy także nadzieję przyczynić się do obalenia licznych stereotypów wciąż trawiących nasze społeczeństwo, a wynikających w dużej mierze z braku rzetelnej wiedzy i niewystarczających możliwości jej zdobywania. 

Naszą intencję jest także zwrócenie uwagi mieszkańców Lublina na istnienie Regionów i Miast Partnerskich, umacniając równocześnie obraz wielokulturowości naszego miasta. Na terenie województwa lubelskiego zamieszkuje wiele mniejszości narodowych - ukraińska, rosyjska, białoruska, żydowska, ormiańska, litewska, czeska, słowacka i niemiecka, oraz etnicznych: romska, tatarska, łemkowska i karaimska, mamy także bardziej lub mniej licznych przedstawicieli innych narodów i grup etnicznych, w Lublinie na Bronowicach znajduje się Ośrodek dla Cudzoziemców, mamy zagranicznych studentów  - Lublin jest zdecydowanie miastem wielokulturowym, a my za jeden z głównych celów stawiamy sobie prezentację i przybliżanie mieszkańcom Lublina tego niezwykłego dziedzictwa i bogactwa kulturowego.

 

FACEBOOK