Punkt Obsługi Cudzoziemców

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Wieniawska 14, I piętro

nr tel. 814661009

 

redaktor strony Lublin - Wojciech Olchowski

Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Aktualności | Lublin
Dodał: |

Gry planszowe, po prostu dobra zabawa? Na pewno! Ale także wyjątkowa okazja integracji Ukraińców w Lublinie z miejscową młodzieżą...

 

Zapraszają w poniedziałki i piątki w godz. 18.00– 21.00 na al. Warszawską 71 – Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Klub Miłośników Gier „Tawerna” to projekt organizowany przez organizację pozarządową Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i wiąże się z wypełnieniem ankiety oraz uiszczeniem składki członkowskiej:
5 zł jednorazowo,
20 zł miesięcznie,
70 zł za 2016 rok.


Osoby, które spełniają powyższe warunki i mają przynajmniej półroczny staż członkowski, mogą wypożyczać nasze gry bezpłatnie!


Wszystkie zebrane środki przeznaczane są na rozwój Klubu – przede wszystkim zakup nowych gier.

 

https://web.facebook.com/klubgier.tawerna

Skomentuj

Ogłoszenia
Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.